Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce
 
10 rokov činnosti SED H. Moravce ...
      Nedeľňajší deň 16. júna 2013 sa niesol v Hontianskych Moravciach v  slávnostnom duchu. Na slávnostných službách Božích sme si všetci spoločne pripomenuli udalosť spred desiatich rokov, ktorá bola pre mnohých významnou. Všetko úsilie ľudí, ktorí boli zanietení pre výstavbu zariadenia, kde nájdu nový domov ľudia v dôchodkovom veku, bolo úspešne zavŕšené slávnostným vysvätením Strediska Evanjelickej Diakonie Hontianske Moravce 25. januára 2003.
     Za desať rokov sa pri činnosti tohto zariadenia vystriedalo viac ľudí a tak sme sa chceli poďakovať všetkým za obetavú prácu a pomoc pri mnohých problémoch počas tohto obdobia. V úprimných modlitbách sme spoločne ďakovali za to, že celý tento čas sme mohli podávať pomocnú ruku ľuďom, ktorí ju potrebovali.
        Na službách Božích sa nám prihovoril svojou kázňou pán biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda, ktorý nám svojimi slovami dodal sily pre ďalšiu prácu zameranú na starostlivosť o seniorov.
        Posilňujúcimi slovami sa ku všetkým prihovorili pán riaditeľ ED ECAV na Slovensku Ing. Ján Huba, starosta  obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gábryš, zástupca Hontianskeho seniorátu Ing. Dušan Balko a riaditeľka  zariadenia Jana Brunauerová, ktorí zhodnotili uplynulé obdobie. Celkovú atmosféru dokrášlilo vystúpenie spevokolu Ozvena, ktorý už celých desať rokov pracuje v SED Hontianske Moravce a svieže melódie v podaní mládeže plné elánu dodali sily.
     Počas spoločného stretnutia sme sa spoločne modlili za to, aby sme s Božou pomocou aj v budúcnosti mohli pokračovať vo svojej práci.
                                                                  Jana Brunauerová – riaditeľka SED H.Moravce

Vyhľadávanie