Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce vykonáva svoju činnosť na základe zriaďovacej listiny Evanjelickej Diakonie na Slovensku a registrácie na Banskobystrickom samosprávnom kraji ako poskytovateľ sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 § 35 Zariadenie pre seniorov.

Kapacita zariadenia je 34 klientov. Plnohodnotný život zabezpečuje kvalifikovaný personál v zložení: riaditeľka, sociálna pracovníčka,  inštruktorka sociálnej rehabilitácie, hlavná zdravotná sestra, 8 opatrovateliek, 2 kuchári, 1 skladníčka a 3 upratovačky.

Vyhľadávanie