Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce

Návšteva sestry Barbary Haug v SED Hontianske Moravce

 

 Každá neočakávaná návšteva ľudí vždy prekvapí. Takto to bolo aj 4. októbra 2013, kedy nás svojou návštevou milo prekvapili sestra Bargara Haug a sestra Isolde. Sestra Barbara Haug navštívila Slovensko vďaka milej udalosti, nakoľko 3. októbra 2013 prevzala v Bratislave na ďakovných službách Božích ocenenie za prínos nemeckých diakonís k rozvoju diakonickej práce na Slovensku. Plná energie s milým úsmevom na tvári stále rozdáva radosť a porozumenie. Aj keď jej návšteva u nás bola krátka, je pre nás veľkou cťou, že navštívila práve naše zariadenie.

Vyhľadávanie