Návštevné hodiny

Od 15.6.2020 sú v našom zariadení povolené návštevy denne

od 13.00 – 16.00 hod.

Pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorým ich zdravotný stav dovoľuje prísť na
nádvorie zariadenia je návšteva povolená vonku. Návštevy sú povolené
použitím ochranného rúška a použitia dezinfekcie pri vstupe. Všetkým
návštevníkom bude pri príchode zmeraná telesná teplota a pri teplote nad 37,2
stupňov celzia návšteva dovolená nebude.
Pre deti do 15 rokov nie je povolený vstup do areálu zariadenia.
Miesto stretnutia určuje službukonajúci personál a to vo vonkajšom prostredí
na lavičkách a to maximálne 3 skupinky v rovnakom čase. V prípade
nepriaznivého počasia môže byť stretnutie s príbuznými uskutočnené vo
vnútorných priestoroch mimo bytov klientov.
Pre ležiacich klientov je návšteva dovolená v byte s použitím rúška.
Ďalšie uvoľnenia budú od 1.7.2020 a budeme Vás o nich informovať.
V prípade, že potrebujete prísť na návštevu mimo určených návštevných hodín,
je potrebné si termín dopredu dohodnúť telefonicky.

V Hontianskych Moravciach 15.6.2020

Mgr. Jana Brunauerová
Riaditeľka SED H.Moravce