Tu si môžete pozrieť mapku ostatných stredísk Evanjelickej Diakonie ECAV na Slovensku.